Funkcionalnosti

Servisne informacije

Servisne informacije

Detaljnije...
Pregled subjekta

Pregled subjekta

Detaljnije...
Povezana lica

Povezana lica

Detaljnije...
Napredna pretraga

Napredna pretraga

Detaljnije...
Preuzimanje podataka

Preuzimanje podataka

Detaljnije...
Obavestenja o promenama

Obaveštenja o promenama

Detaljnije...
Statistike

Statistike

Detaljnije...
API servisi

API servisi za automatizovano preuzimanje podataka

Detaljnije...

APR portal u brojkama

Ažurni podaci o subjektima registrovanim u Republici Srbiji

135.917

Privredna društva *

Ukupan broj privrednih društava i predstavništava u registarskom statusu: aktivan, u postupku stečaja, u postupku likvidacije, u prinudnoj likvidaciji

339.720

Preduzetnici *

Ukupan broj preduzetnika u registarskom statusu: aktivan, uklјučujući preduzetnike koji su prijavili privremeni prekid obavlјanja delatnosti

57.030

Ostali subjekati registrovani u APR-u *

Ukupan broj ostalih subjekata koji se registruju u APR u registarskom statusu: aktivan, u stečaju, u likvidaciji

276.182

Оbjavljeni finansijski izveštaji za poslednju izveštajnu godinu *

Ukupan broj finansijskih izveštaja (redovni godišnji, konsolidovani i izjave o neaktivnosti) koji su obrađeni kao potpuni i računski tačni.

73.222

Ugovori o finansijskom lizingu *

Aktivni ugovori o finansijskom lizingu

197.835

Založna prava *

Aktivna založna prava

79.905

Mere privremenih ograničenja prava izrečene licima registrovanim u APR-u *

Ukupan broj evidentiranih aktivnih mera

187.127

Stvarni vlasnici *

Ukupan broj evidentiranih stavrnih vlasnika